Αναρτήσεις

Σκηνική ερμηνεία τραγουδιού

Πήτερ Σάφερ (1926-2016)